pdf Айса Халидов (Чеченский государственный университет, Академия наук Чеченской Республики,
Комплексный НИИ им. Х.И. Ибрагимова РАН, г. Грозный) О степени соответствия художественного
pdf Beata Jędrzejczak (Uniwersytet Gdański)  O sloganach promujących miasta województwa mazowieckiego
pdf Zuzanna Krótki (Uniwersytet Śląski w Katowicach) SMUTEK w historii języka polskiego
pdf Joanna Kuć (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny) Koń w tekstach gwarowych z Podlasia

pdf Julia Legomska (Uniwersytet Śląski w Katowicach) (Nie)stosownie (nie)dosłowni rodzice. Czarny humor a konwencja mówienia o dziecku: intencje a odbiór
pdf Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie), Joanna Posłuszna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) Językowe, muzyczne i psychologiczne oblicza kobiecości w Siostrze Angelice Giacomo Pucciniego
pdf Łukasz Posłuszny Pisanie i pamięć w biografiach więźniów obozów koncentracyjnych
pdf Artur Rejter (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Cudzoziemskie relacje z podróży po Śląsku czasów oświecenia. Perspektywa genologiczna
pdf Małgorzata Sokołowicz (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) Regard interdit, son coupé ‘Zakazane spojrzenie, odjęty dźwięk’. Językowy obraz wschodniego świata Assii Djebar
pdf Agata Świderska, Derywacja odfrazeologiczna: współczesny stan badań
pdf Joanna Stolarek, (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach, Wydział Humanistyczny), Groteska w wybranych utworach pisarzy okresu międzywojennego

pdf Konrad Kazimierz Szamryk (Uniwersytet w Białymstoku), Fleksyjne hapax legomena w kazaniach Krzysztofa Kluka – o potencjalnym wpływie kopisty na postać tekstu
pdfAdriana Pogoda–Kołodziejak (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny), Roman Opiłowski, Józef Jarosz i Przemysław Staniewski: Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń. ATUT / Neisse Verlag, Wrocław–Dresden 2015, ss. 369.
pdf Beata Walęciuk-Dejneka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny), Sprawozdanie z przebiegu XVI Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej Polonicum przy Instytucie Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach